Hoppa över navigering direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Lättläst Välkommen till MIA Aktuellt - Arkiv Webbkarta Sökresultat Kontakta oss

Välkommen till MIA

MIA är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Vi arbetar för att internationella adoptioner sker på ett lagligt och etiskt sätt med barnets bästa som utgångspunkt.

MIA:s uppgifter är att:

  • auktorisera adoptionsorganisationer och ha tillsyn över deras förmedlingsverksamhet
  • samla och sprida information om internationella adoptioner för yrkesverksamma och allmänheten
  • samarbeta med andra länder i frågor som rör internationella adoptioner